Červené štítky

Červené štítky

První etapou 5s je rozdělení nástrojů a dalších předmětů na potřebné a ostatní. Předměty které jsou zbytečne nebo jsou k nim pochybnosti, můžou být označene červenými štítky. Tyto předměty může se také přesunout do skladovacího prostoru předmětů s červenými štítky.

Desky "stínů" - obrysy předmětů

Desky

Desky "stínů" jsou jedním z primárních nástrojů používanými v 5S. Jasným způsobem ukazují, kde by se měl určíty předmět nacházet, což usnadňuje jeho odložení na správné místo. Jsou nástrojem standardizace, ale především prosazují sebekázeň a pořádek, protože prázdný stín okamžitě ukazuje, co chybí na svém místě.

Magnetické tabule

Magnetické tabule

Máte-li řešení nebo hledáte inspiraci k nalezení optimálního způsobu vnitřní komunikace, doporučujeme Vám, abyste se seznámili s našimi magnetickými tabulemi. Rozhodnutí, co se týká jejich obsahu, je na Vás.

Informační panely

Informační panely

Mužou být namontovány na zeď nebo umístěny na stojanku a tím usnadňují přístup zaměstnancům k důležitým informacím, jako jsou pokyny, technické výkresy atd. Chrání dokumenty před poškozením, znečištěním, vlhkostí a prachem.

Schránky na dokumenty

Schránky na dokumenty

Umožňují organizaci a segregaci různých typů dokumentů. Jejich konstrukce umožňuje snadné připevnění další schránky (kaskádový efekt) nebo rychlou změnu jejich pořadí.

Příslušenství pro magnetické tabule

Příslušenství pro magnetické tabule

U obyčejné bílé nebo jednotlivě tištěné magnetické tabulI lze dosáhnout vynikající vizualizace prostřednictvím široké škály magnetů a doplňků pro magnetické tabule.

Označení podlah

Označení podlah

Další možností Visual Management je označení a vizualizace pracovních prostor, dopravních cest, skladovacích prostor pro palety, míst pro stroje apod. Vizualizace pracovních prostor zahrnuje jejich označení na podlaze a také označení na dalších přehledných místech.

Rámečky pro informační tabule

Rámečky pro informační tabule

Rámečky jsou k dispozici ve velikostech od A6 do A1. Umožňují prezentace různých informací, např. název pracovního prostoru, číslo regálu atd. K rámečům je řada háčků, pro jejich montáž k regálům, ke stěně, k upevnění do stropu nebo spojení rámečků.

Kanban tabule

Kanban tabule

Kanban je metoda na zefektivnění výrobního procesu. Umožňuje optimalizovat zdroje a zvýšit ziskovost firmy. Jako nástroj Visual Management může zlepšit výkon při současném snížení nákladů.