5S / VISUAL MANAGEMENT

5S je termín používaný v managementu a v principech štíhlého řízení. Je používán jako označení pro 5 základních pravidel, kterými by se měla řídit organizace usilující o zavedení štíhlé, přehledné a čisté výroby. Původ hesel je japonský.

Hesla 5S:
1. Seiri, Rozděl - Projít a zkontrolovat pracoviště a vytřídit nepotřebné položky.
2. Seiton, Setřiď - Označení položek používaných při výrobě rozumným číslem nebo názvem.
3. Seiso, Uspořádej - Logické uspořádání položek, používaných při výrobě podle toho, jak následují postupném procesu výroby.
4. Seiketsu, Zdokumentuj - Zdokumentovat a standardizovat veškeré postupy.
5. Shitsuke, Dodržuj - Systematizovat a dodržovat zjištěné postupy a plány.

Různé společnosti si původní japonské výrazy překládají dle svých potřeb, proto je možné se setkat i s jinými ekvivalenty (např. úprava na Clear out, configure, clean & check, conform, custom & practice). Dále je možné setkat se například s 6S nebo i s daleko více hesly atd. Záleží na firmě kolika pravidly se chce řídit.
3S. Seiso (stále čistit) - vyčištění pracoviště - denní úklid posiluje pocit větší sounáležitosti zaměstnanců; ve výrobních společnostech je často v kombinaci s kontrolou, takže je možné včasné odhalení poruch a anomálií. Důležitým cílem tohoto kroku je také odstranit základní příčiny výskytu znečištění na pracovišti.
4S. Seiketsu (standardizace) - dokumentování a standardizace všech řešení a postupů vypracované v průběhu prvních třech kroků (vizuální standardy, návody, schémata, plány, kontrolní seznamy, mapy pracovní plochy, tabule 5S, fotky ideálního stavu, atd.) a také vytvoření seznamu úkolů a povinností pracovníků spojených s udržováním 5S.
5S. Shitsuke (sebedisciplína) - všechny aktivity podporující dodržování prvních čtyři "S", zejména kontroly, audity v nichž je použita metodika 5S. Povinnosti týkající se 5S by měly být zahrnuty do popisu pracovních míst a stát se součástí průběžného hodnocení, školení 5S by mělo být zahrnute do programu školení pro nové zaměstnance. Důležité jsou také aktivity "měkké" např. soutěže 5S, ocenění a společné oslavy úspěchu 5S ve společnosti. Cílem prvních tří kroků je zavedení systému 5S, dalších dvou - jeho udržování. Mnoho firem zavádí v této metodě další, šestý krok (6S, 5S + 1) ? bezpečnost práce (safety). Stejně jako celá koncepce lean management, 5S může být zavedene pouze za účasti vedení firmy, protože vyžaduje změny v organizační kultuře společnosti. Systém 5S by měl být akceptován zaměstnanci a činnosti s ním spojené - stát se součástí jejich každodenních povinností. 5S se používá ve výrobě a v kancelářích. Zavedení prvních čtyř "S" obvykle trvá několik měsíců.

Wikipedie: otevřená encyklopedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/5S